Meeleavaldused Balti keti päeval Läänes ja Idas

Molotovi–Ribbentropi sobingu aastapäeval 23. augustil oli Läänes juba mitu aastat peetud kommunismiohvrite mälestusüritusi ja poliitilisi demonstratsioone, tõmbamaks tähelepanu olukorrale NSV Liidu poolt anastatud Ida-Euroopas. Ettevõtmist vedasid peamiselt pagulasaktivistid, kes kuulutasid päeva sümboliks musta lindi ning 23. augusti musta lindi päevaks. Musta lindi päeval aastal 1989 toimusid demonstratsioonid kokku ligi 50 linnas, sh New Yorgis, Londonis, Sydneys, Stockholmis jm. Korraldajate hinnangul osales neil kokku kümneid tuhandeid inimesi.

Venemaalt tuli teateid Baltikumi toetuseks korraldatud demokraatide meeleavaldustest mitmest linnast. Suurimad neist Moskvas ja Leningradis, kus mõlemas aeti kogunev rahvahulk juba enne miitingu algust laiali, mitukümmend inimest arreteeriti ja mitmeid peksti miilitsa poolt jõhkralt. Leningradi meeleavaldus oli võimude poolt keelatud põhjendusega, et MRP küsimuse arutamine oli alles pooleli.

Tagasi
Edasi
ülespildistus