Mai Kolossova kõne Balti keti järgsel miitingul Eesti-Läti piiril 23.08.1989

Tervitan teid, Eestimaa, Lätimaa pojad ja tütred!

Meie rõhutud hingedes on uuesti süttinud lootuse ja vabaduse tuli.

Me ihkame ikkest lahti. Me ei taha rohkem demokraatiat, ei taha rohkem vabadust. Meie tahame täielikku vabadust, täielikku demokraatiat.

Tahame iseseisvust majanduses, iseseisvust poliitikas, ise oma olemises olla. Selleni on käia pikk ja töörohke tee.

Ühendagem oma südamed, ühendagem oma käed, ühendagem oma mõistus ja mingem koos. Õiglases võitluses on meiega meie sõbrad siin ja laias maailmas.

Ei ole kaugel see aeg, mil lähevad täide sõnad:

Priiuse päike paistab me maal,
orjusest vabastatud Kalevite raal.

Tagasi
Edasi