Arnold Rüütli kõne raadio otse-eetris 23.08.1989

Sadadest tuhandetest lülidest koosnev inimkett lookleb praegu läbi lõikuskuise, kuid muremõtteis Eestimaa, Lätimaa ja Leedumaa.

Meie rahvad on täna ühendanud käed üksteist toetama ja julgustama, sest aeg pole suutnud kustutada ülekohtu ja kannatuste läbi saadud hingevalu.

Selline eneseväljendus näitab tahtekindlust, soovi kokku hoida, sümboliseerib oma teed meie ühisest minevikust tulevikku. Pool sajandit tagasi Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud sobingud mõjutasid traagiliselt meie rahva saatust, jättes meid ilma õigusest oma põlisel maal ise oma saatuse üle otsustada.

Täna käsikäes seistes tahame kõigile veel kord meelde tuletada, et igal rahval, ka väikesel, on vääramatu õigus olemasolule, on õigus rahvuslikule enesemääramisele. Ükski rahvas ei saa kestma jääda, kui tal puudub turvaline kodu, kus ise oma tarmu, mõistuse ning töökate kätega saab vabalt elu korraldada. Neid lihtsaid tõdesid on aastakümnete jooksul ikka ja jälle unustatud.

Meie taotluste mittemõistmist kohtame ka täna, kuigi Liidu ajaloos on valusaid õppetunde. On viimane aeg vabaneda sellest rusuvast usaldamatuse koormast, mis segab ja teeb edasiminemise raskeks ja vahest võimatukski.

See saab aga toimuda vaid ausa ajalootõe jäägitu avamise läbi, mida ei oota mitte ainult meie, täna käsikäes seisvad Balti rahvad. Sama tähtis on see kõigile Liidu rahvastele, kogu maailma rahvastele.

Austatud Eestimaa rahvas! Püüd suveräänsusele ja vabadusele on iga rahva üldinimlik ja loomulik soov. Väikese rahva iseolemine, isetegemise tahe ei ohusta ega tohiks solvata kedagi. Ainult vaba inimene ja vaba rahvas võib luua, tõeliselt edasi viia majandust ja kultuuri. Sellel teel oleme meie, vabariigi juhtkond, koos rahvaga.

Meie rahva tuhandete aastate pikkune ajalugu on tõestanud, et säilime rahvana ainult siis, kui üheskoos suudame vastu seista vägivallale ja ülekohtule.

Olen sügavalt veendunud, et meil jätkub selleks südamejõudu ja järjekindlust.

Õnne ja rahu teie kõikide kodudesse, õnnelikku tulevikku teie lastele ja lastelastele!

Tagasi
Edasi