Rein Taagepera kõne „Eesti ja Nõukogude Liidu heanaaberlikest suhetest”

(esitatud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei suurkogul 20.08.1989 ja lühendatult Balti keti järgsel miitingul Eesti-Läti piiril 23.08.1989)

Armas eesti rahvas ja teised tublid eestimaalased!

Mida me tahame ja mida me ei taha?

Me ei taha lihtsalt head mõisahärrat, vaid mõisa jagamist taludeks!

Me ei taha lihtsalt head tsaari, vaid tsaarivalitsuse lõppu ja seadusevalitsuse algust!

Me ei taha lihtsalt head Nõukogude Liitu, vaid sellist Nõukogude Liitu, kes on meile heaks naabriks!

Heanaaberlus eeldab, et oldaks naabrid — üksteise kõrval ja mitte üksteise kukil. Me pole kunagi tahtnud Nõukogude Liitu astuda. Meid sunniti Nõukogude Liitu väevõimuga ja poole sajandi kestel on seda Nõukogude Liidus olemist tehtud meile pidevalt vastikuks. See algas Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolliga. Arhiivid pole ainsad paigad, kust otsida selle teksti, sest see salaprotokoll on kirjutatud laialt ja veriselt üle terve Ida-Euroopa kaardi ja ajaloo.

Kui Saksa väed tungisid Poolasse läänest ja Vene väed idast, siis teadsid mõlemad pooled väga hästi, kus punktis peatuma jääda ja teineteisel kätt suruda. Sel Vene-Saksa käesurumise hetkel kirjutati MRP salaprotokoll üle terve Poolamaa kaardi.

Kui siis Vene väed suunati Poolast Eesti piirile, kui vene lennukid lendasid madalalt üle me linnade katuste ja selle ähvarduse saatel Stalin nõudis Eestilt baase, siis ei avaldanud Hitler protesti. Vastupidi, Saksamaa teatas, et ta ei lase Läänemerelt läbi mingit abi Eestile. Sel hetkel kirjutati MRP salaprotokoll üle terve Eesti kaardi. Ja siis üle Läti kaardi. Ja Leedu kaardi.

Kui Vene väed ründasid Soomet, siis ei avaldanud Hitler protesti. Ja MRP salaprotokoll kirjutati üle idapoolse Soome kaardi.

Kui Vene väed tungisid Bessaraabiasse, ei protestinud Hitler. Ja kui Saksa mõjuvõim kasvas Doonaumaades ning Hitleri sõjavägi ründas Jugoslaaviat, ei protestinud jälle Stalin. Sel ajal kirjutati MRP salaprotokoll kaardile Doonaust Vahemereni.

Kui Vene väed baasidest ja piiri tagant hõivasid terve Leedu, ei avaldanud Hitler protesti selle vastu, mis juhtus otse Saksa piiril. Sel päeval kirjutati MRP salaprotokoll hästi suurelt üle Leedu kaardi. Ja kohe ka üle Läti ja Eesti kaardi.

Läänemerest Musta mereni oli nüüd Hitleri ja Stalini võimupiirkonnal ühine piir. Ja selle võõra vara jagamise jooksul polnud neil kerkinud tüli mitte ainsamagi maa-ala üle. Kui meil ei oleks MRP salaprotokolli ning selle hilisemate lisandite teksti, siis võiksime selle taastada Stalini ja Hitleri käitumise alusel. Ja sel viisil määratletud piirid klapiksid täpselt nende tekstidega, mis meil on olemas. Ajaloo sündmused tunnistavad olemasoleva salaprotokolli ehtsust.

MRP salaprotokolli toel okupeeris Stalini sõjavägi me maa ja alles seejärel lavastasid okupandid jandi nimega "revolutsioon". Okupandid lavastasid ka valimised, kus polnud valikut, aga ka siis veel ei söandanud nad rääkida Eesti liitmisest Nõukogude Liiduga. Sellest hakati rääkima alles pärast võltsvalimisi.

Aga see tähendab, et Eestis pole kunagi toimunud rahvahääletust, kas astuda Nõukogude Liitu. Pole toimunud isegi võltsitud rahvahääletust, isegi mitte nuiaga pea kohal, kas me tahame astuda Nõukogude Liitu. Ja seetõttu pole meilt kunagi saadud isegi mitte väljapressitud "jah"-vastust. Aga "ei" oleme vastanud kaudselt väga mitmel teel. Ja kui Stalin küüditas sada tuhat eestlast ja saatis kümned tuhanded surma, siis kinnitas ka tema, et ei!, eestlased ei taha olla Nõukogude Liidus.

Ei, me ei tahtnud sattuda Nõukogude Liitu, me ei tahtnud edaspidi olla Nõukogude Liidus ja ei tea, mis ime pärast me seda praegustes oludes peaksime hakkama tahtma?

Kuus sajandit olime saksa mõisnike võimu all ja head see meile ei toonud. Kaks sajandit valitsesid meid valged Vene tsaarid ja head see meile ei toonud. Pool sajandit on meid valitsenud punased Vene tsaarid ja head see meile pole toonud.

Me ei taha sakslaste võimu Eestis kui nad ka peaksid ütlema, et nad on nüüd meelt parandanud. Aga saksa rahvusest üksikisikud võivad Eestis elada, seni kui nad tunnustavad, et see maa on põhiliselt eestlaste maa. Samuti ei taha me venelaste võimu Eestis kui nad ka peaksid ütlema, et nad on nüüd meelt parandanud. Aga vene rahvusest üksikisikud võivad Eestis elada, seni kui nad tunnustavad, et see maa on põhiliselt eestlaste maa. Me tahame ise otsustada omi asju, nagu teeb seda me naaber Soome ja meist palju väiksema rahvaarvuga Island. Ja selleks on vaja tühistada Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokoll ning sellest johtunud Balti riikide illegaalne annekteerimine Nõukogude Liidu poolt.

Me ootame, et Nõukogude Liidu sõjajõud, mis hõivasid Eesti juunis 49 aasta eest, siit lahkuksid, enne kui nendel 50 häbiaastat täis saab.

Ei, me ei lähe tagasi aastasse 1939. Ja Nõukogude Liit ei saa ka tagasi minna aastasse 1939, et paha Stalini asemel pakkuda Eestile kedagi paremat. Me läheme edasi, arvesse võttes praegusi olusid — ja sama peab tegema ka Nõukogude Liit. Ja need praegused olud ütlevad, et Stalini poolt teostatud impeeriumi laiendamine Baltikumis on aegunud ega sobi praegusse maailmapilti.

Kõneldes Prantsusmaal 5. juulil ütles Gorbatšov järgmist: "Igal rahval on õigus otsustada, aga me ühise Euroopa kodu ehitamine ei tohi kunagi tähendada selle või teise rahvusriigi ärakaotamist." Ma nõustun nende Gorbatšovi sõnadega. Aga 49 aasta eest juhtus just see, mida me ühises Euroopa kodus ei saa olla. Kolm rahvusriiki kadusid Euroopa kaardilt. Nad kadusid ajutiselt, sest nende rahvad keeldusid kadumast, kõige vägivalla kiuste, mida nende vastu tarvitati. Nende koht on meie ühise Euroopa kodu kaardil.

Sest kodus on toad, aga mitte vangikongid mõnede pere liikmete jaoks. Euroopa saab ühiseks koduks olla alles siis, kui Euroopa kaardil on taas Leedu, Läti ja Eesti! Sõjalist pinget Euroopas ei saa kõrvaldada enne kui Balti riigid on iseseisvad. Vene rahvas ei saa vabaks, enne kui eesti, läti ja leedu rahvad on vabaks lastud. Nõukogude Liitu ei saa demokratiseerida enne kui selle heanaaberlikud suhted Balti riikidega on taastatud.

Armas eesti rahvas ja teised tublid eestimaalased!

Ainus hea mõisahärra on selline mõisahärra, kel pole mõisat. Ainus hea tsaar on selline tsaar, kel pole võimu. Ja ainus hea Nõukogude Liit on selline Nõukogude Liit, kuhu Eesti ei kuulu.

Elagu Eesti ja Nõukogude Liidu heanaaberlikud suhted!

Tagasi
Edasi