Rein Veidemanni kirjutatud ja Heinz Valgu poolt 23.08.1989 raadioeetris ette loetud „Palve” ehk nn „Vabaduse loits”

Läbi aegade arutuse,
läbi põlvede põhjatuse,
läbi orjuse otsatuse
tõuseb meie ohe – vabadus.

Virust Võrumaani,
Harjust üle Järva-, Tartu-, Valgamaani,
Lääne- ja Pärnumaalt Peipsi veereni,
saartelt Sakalani,
üle vaevadest väsinud Eesti
tõuseb meie palve:
vabadus, vabadus.

Kõigi kadunud ja hukatud,
võõra võimu vägistatud
ohvrite ja langenute,
isamaa eest võidelnute
mälestuse auks ja nimel,
uskudes ja lootust hoides,
püsib kindlana me püüe –
vabadus, vabadus, vabadus!

Tagasi
Edasi